Vi bygger over 600 studentboliger på Mørkved

Byggherre: Gunvald Johansen Eiendom AS
Sted: Mørkvedlia Bodø
Enterpriseform: Totalentreprise
Byggestart: Våren 2014
Ferdigstillelse: Første etappe sommeren 2015, andre høsten 2015 og tredje sommeren 2017
Kontaktperson: Rune Eliseussen
Det er nylig inngått kontrakt med siste byggetrinn, blokk D, som inneholder 172 studentboliger.  Når disse overleveres i juni 2018 har vi hatt en sammenhengende byggeprosess på ca 4 år og totalt levert hele 604 studentboliger.